PULIRAPID Pulirapid Legno čistič na dřevěné plochy 1000 ml

Akce ŠLAK
PULIRAPID Pulirapid Legno čistič na dřevěné plochy 1000 ml

Pulirapid Legno čiští a pečuje o veškeré dřevěné povrchy a laminát. Je vhodný na pravidelné čištění dřevěných, plovoucích a laminátových podlah, nábytku a  dalších dřevěných povrchů. Díky silicím z cedrového a santalového… Více informací

 Skladem
7990 s DPH
Cena za 100 ml: 799
ks
Výrobce:
PULIRAPID
Katalogové číslo:
01938
EAN:
8002295000606

Pulirapid Legno čiští a pečuje o veškeré dřevěné povrchy a laminát. Je vhodný na pravidelné čištění dřevěných, plovoucích a laminátových podlah, nábytku a  dalších dřevěných povrchů. Díky silicím z cedrového a santalového dřeva dopřeje povrchům potřebnou péči a zanechá příjemnou intenzivní vůní na čištěných površích.

Je určen k čištění, leštění a ochraně všech povrchů ze dřeva a laminátu. Pulirapid Legno odstraňuje skvrny. Zachovává krásu a kvalitu dřeva. Zanechává příjemnou vůni cedrového a santalového dřeva.

Typ povrchu:
Pro všechny povrchy ze dřeva a laminátu.

Složení:
5% neiontové povrchově aktivní látky, mýdlo, parfémy, methylisothiazolinone, benzisothiazolinone.

Bezpečnostní upozornění
GHS07 - dráždivé látkyGHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Varování

H302 Zdraví škodlivý při požití.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Bezpečnostní list 383.66 kB Stáhnout soubor

Uživatelská recenze produktu PULIRAPID Pulirapid Legno čistič na dřevěné plochy 1000 ml

Vlastníte tento produkt? Chcete se podělit s ostatními o svých zkušeností? Neváhejte a ohodnoťte produkt.

Napsat recenzi
Hodnocení produktu
0% Hodnotilo 0 uživatelů

Mohlo by Vás také zajímat