Raid proti molům závěs čerstvé květy 4ks

Raid proti molům závěs čerstvé květy 4ks
  • Raid proti molům závěs čerstvé květy 4ks
  • Raid proti molům závěs čerstvé květy 4ks

Raid proti molům aktivní závěs s vůní čerstvých květů je insekticid, který chrání vaše oděvy proti šatním molům. Poskytuje ochranu až 3 měsíce a uvolňuje příjemnou vůni. Upozornění: Používejte biocidní přípravky bezpečným… Více informací

 není skladem 
49,90 Kč
3990 s DPH
-20% ušetříte 10
Litujeme, ale zboží nelze koupit Tento produkt byl vyprodán nebo již není v nabídce
Výrobce:
Raid
Katalogové číslo:
01677
EAN:
5000204752809

Raid proti molům aktivní závěs s vůní čerstvých květů je insekticid, který chrání vaše oděvy proti šatním molům. Poskytuje ochranu až 3 měsíce a uvolňuje příjemnou vůni.

Upozornění:
Používejte biocidní přípravky bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a  informace o přípravku. Uchovávejte mimo dosah otevřeného ohně. Používejte dle návodu. Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiva pro zvířata. Používejte pouze v místech mimo dosahu dětí a zvířat. Nedotýkejte se závěsu.

Obsahuje:
citronellol, 3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyde, cinnamyl alcohol, 4-tert-butylcyclohexyl acetate, (Z)-3-hexenyl salicylate, 2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, eugenol, geranyl acetate, 3-phenylbutyraldehyde, alpha-hexylcinnamaldehyde. Může vyvolat alergickou reakci.

Bezpečnostní upozornění
GHS07 - dráždivé látkyGHS07 - dráždivé látky GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředíGHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí

Signální slovo: Varování

Obsah nebezpečných látek

1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on. 0,27 g transfluthrinu ve 100g přípravku.

H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte všechny zasažené části těla, například ruce
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Popis Insekticid chrání vaše oděvy proti šatním molům. Poskytuje ochranu až 3 měsíce. Vlastnosti Chrání vaše milované oblečení Hubí dospělé moly a jejich larvy Skladování a použití Způsob skladováníTypTrvanlivéPříprava a použitíNávod pro použití: Závěsy vyjměte z obalu a oddělte od sebe. Optimální je použít 4 závěsy/m³ prostoru. Do každé zásuvky vložte jeden závěs. Do jednodveřového šatníku vložte dva, do dvoudveřového 4 závěsy, atd. Použijte otvor v závěsu k zavěšení nebo přípravek volně položte na polici. K dosažení co nejlepší ochrany, vyměňte závěsy po 3 měsících.SkladováníMinimální doba skladovatelnosti: 4 roky od data výroby (MAN) uvedeného na obale. Podrobná data CLP Regulationplamen - Varování životní prostředí - VarováníBezpečnostní varováníRaid® proti molům aktivní závěs čerstvé květy. Varování Obsahuje: 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on. Účinná látka: 0,27 g transfluthrinu ve 100 g přípravku. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždení očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Používejte ochranné rukavice. Po manipulácii důkladně omyjte ruce. Uchovávejte mimo dosah otevřeného ohně. Používejte dle návodu. Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiva pro zvířata. Používejte pouze v místech mimo dosahu dětí a zvířat. Nedotýkejte se závěsu. Obsahuje citronellol, 3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyde, cinnamyl alcohol, 4-tert-butylcyclohexyl acetate, (Z)-3-hexenyl salicylte, 2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, eugenol, geranyl acetate, 3-phenylbutyraldehyde, alpha-hexylcinnamaldehyde. Může vyvolat alergickou reakci.

Raid proti molům závěs čerstvé květy 4ks
Bezpečnostní list 326.53 kB Stáhnout soubor

Uživatelská recenze produktu Raid proti molům závěs čerstvé květy 4ks

Vlastníte tento produkt? Chcete se podělit s ostatními o svých zkušeností? Neváhejte a ohodnoťte produkt.

Napsat recenzi
Hodnocení produktu
0% Hodnotilo 0 uživatelů

Mohlo by Vás také zajímat