Smacchio Tutto Neflek odstraňovač skvrn z prádla ve spreji 500 ml

Smacchio Tutto Neflek  odstraňovač skvrn z prádla ve spreji 500 ml
  • Smacchio Tutto Neflek  odstraňovač skvrn z prádla ve spreji 500 ml
  • Smacchio Tutto Neflek  odstraňovač skvrn z prádla ve spreji 500 ml

Už nevěříte, že by se daly z oděvů odstranit skvrny od čokolády, kečupu, ovocných marmelád, řasenky, rtěnky nebo zaschlé krve? Vyzkoušejte tekutý Neflek. Díky speciálnímu vroubkovanému okraji obalu nepotřebujete při použití… Více informací

 není skladem 
9490 s DPH
Cena za 100 ml: 1898
Litujeme, ale zboží nelze koupit Tento produkt byl vyprodán nebo již není v nabídce
Výrobce:
Smacchio Tutto
Katalogové číslo:
01945
EAN:
8002295031334

Už nevěříte, že by se daly z oděvů odstranit skvrny od čokolády, kečupu, ovocných marmelád, řasenky, rtěnky nebo zaschlé krve? Vyzkoušejte tekutý Neflek. Díky speciálnímu vroubkovanému okraji obalu nepotřebujete při použití prostředku Neflek žádné kartáčky.

Díky přítomnosti enzymů NEFLEK před praním snadno odstraňuje všechny skvrny. Je vhodný na bílé i barevné prádlo. Neflek účinně odstraňuje skvrny od inkoustu, piva, vína, čokolády, kávy, šťávy, ovoce, trávy, rtěnky, řasenky a očních stínů, krve, hlenů apod.

Bezpečnostní upozornění
GHS07 - dráždivé látkyGHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Varování

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Smacchio Tutto Neflek  odstraňovač skvrn z prádla ve spreji 500 ml
Bezpečnostní list 458.19 kB Stáhnout soubor

Uživatelská recenze produktu Smacchio Tutto Neflek odstraňovač skvrn z prádla ve spreji 500 ml

Vlastníte tento produkt? Chcete se podělit s ostatními o svých zkušeností? Neváhejte a ohodnoťte produkt.

Napsat recenzi
Hodnocení produktu
0% Hodnotilo 0 uživatelů

Mohlo by Vás také zajímat